زمستان!

زمستان نزديک است،اينجا هوا سرد است، سرد تر از آنجايی که تمام زمستانهای عمرم در آن گذشت،اينجا به قطب نزديکتر است ،

و من تمام روز می خوابم و تمام شب را، زير پتو گرمترين جای دنياست.

من خرس قطبی دور مانده از وطن خويشم

/ 0 نظر / 2 بازدید