تجربه یک دوست ..

لج و لجبازی های کودکانه، بگو مگوها و قهرهای تکراری و ملال آور بر سر موضوعات بی اهمیت و حتی مسخره، سو تفاهم های گفتاری مداوم و شوخی های کلامی بی جا و ناراحت کننده، استفاده از کلمات سنگین و غیر دوستانه برای نشان دادن قدرت و پیروزی و کوتاه نیامدن از اشتباه به خاطر نگرانی از جریحه دار شدن غرور و شخصیت ..

همه و همه، رابطه میانشان را به سمتی کشاند که دل چرکینی بر دل بستگی شان غلبه کرد و در قهری دایمی چنان فرو افتادند که دیگر حتی کلمات محبت آمیز هم برایشان شبیه کنایه و دروغ آمد و عشق برایشان شبیه داستان باورنکردنی کتابها شد که با آن کودکان را خواب می کنند..

/ 1 نظر / 2 بازدید
آزادو

هر دفعه هم هی سخت تر می شه. هر دفعه دیرتر باور می کنی حرفای عاشقونه رو. هر دفعه بیشتر شک می کنی که عشق چی؟ کشک چی؟ من خوب می دونم دونه جون ... همه این حرفا رو گفتم که آخرش بگم که کشک نیست به خدا ... یه روزی همه مون یاد می گیریم که ارزش اون دلبستگی ها خیلی بیشترن از یه خورده جریحه دار شدن غرورمون. یاد می گیریم که بعد هزار سال که خواستیم بمیریم، چیزی که می مونه این نیست که کوتاه اومد و سر حرفش وایساد، این نیست که منت کشی نکرد ... اینه که کی تونست با همه جود دوست بداره. اینه که با همه تجربه های بد و دردناک کی جسارت و جربزه داشت و تونست دوباره اعتماد کنه ... - دو کلمه از مادر عروس - [نیشخند] فحشم ندی ها! قول؟؟؟