آرزو...

دلم یک پنجره میخواهد، که رو به دریاچه باز شود،

و یک باغچه، که در آن ریحان بروید،

و تو را، که چای بنوشیم و خنده هایمان از پنجره جاری باشد...

/ 2 نظر / 2 بازدید
مژده

لذت بردم قشنگ بود خیلی.

موژ

:) مممم...