ويتنام

           شخص ويتنامی است<======>نام خانوادگی شخص Nguyenاست

/ 4 نظر / 3 بازدید
دوستت

نمي گيرم چي مي گي شادي..

shadi

ببخشيد اين شکلی شد.اين مثلاً علامت گزارهء دو شرطيه.

io

من که نفهميدم

دوستت

بچه چرا چيزي نمي نويسي بچه؟!