فرهنگ مهربان ما...

سال که نو می شود، سبزه می کاریم. بهار که می آید باغچه را پر از گل های رنگارنگ می کنیم. جشنمان را در طبیعت می گیریم تا روزی میهمان درختان باشیم و آغاز سال جدیدمان با طراوت و شادیشان آراسته شود...

اینجا سال نوشان با گذاشتن درخت کاجی نورس در  گوشه دیوار آغاز می شود و با دور انداختن جسد خشکیده اش در زباله دان جشنشان تمام می شود! چه غمناک و دلگیر است دیدن درختچه کاجی که زیور آلات مصنوعش را برداشته اند و در زیر آن چراغهای رنگارنگ تنها شاخه های مرده و خشکیده اش باقی مانده است ...

هر کجای دنیا که باشم، به مهربانی فرهنگم می بالم. همان فرهنگی که هر چند کهن است اما هنوز زیبا ترین است ...

/ 4 نظر / 2 بازدید
دودو

نمی دونم، ولی من وقتی سبزه های سبز شده رو که تو سيزده به در می بينم، هميشه فکر می کنم چه قد گندم و عدس و ماش هر سال دور ريخته می شه! شادی، هيچکی مهربون نيست!

شادی

دودو يعنی ميگی هر بذر گياهی که کاشته بشه در واقع داره دور ريخته ميشه؟ چون هر گياهی آخرش عمرش تموم ميشه و ميميره...

احمدرضا

شادي اين متنتو دوست دارم .با اجازه بلستش ميکنم.

مژده

عجب خونه ای ساختی دختر! من می خوام بيشينيم باهم راجع به ديزاين خونه حرف بزنيم راجع به همه چی!