ما چگونه وسواسی شدیم!

مملکت پیشرفته: جایی که پیش فرض، راستگویی و درستی و سلامت آدمهاست مگر آنکه در موارد خاص خلاف آن ثابت شود!

مملکت در حال توسعه: جایی که پیش فرض، دروغگویی و بدخواهی و بیماری آدمهاست مگر آنکه برادری شان را ثابت کنند یا نسخه معتبر پزشک نشان دهند!

/ 1 نظر / 2 بازدید
مژده

آخ گفتی. همین دیروز فکر می کردم از گاردی که آدمها تو این مملکت موقع هر معامله کوچک و بزرگی می گیرن چقدر منزجرم! گاردی که پشتش یک عالم سوظن و ترس هست!