تصمیم شادی

موقع فوت کردن شمع تولد امسالم تصمیم گرفتم که دیگر از آدمها ناراحت نشوم. با خودم فکر کرده بودم و نتیجه گرفته بودم که من هم با خودم آرامم و هم از کارهایی که در زندگی ام کرده ام خوشحالم، تنها چیزی که آرامشم را از من می گیرد عکس العمل ام به رفتار و گفتار اطرافیانم است. بعضی وقتها شده که از یک حرف ساده یک دوست، شب خواب راحت نداشته ام و ناراحتی ام را تا ساعت ها و حتی روزها با خودم به این طرف و آن طرف کشیده ام. تصمیم گرفتم سطح توقعم را از آدمها بیاورم پایین تر و میزان فهمیدن شرایطشان را ببرم بالاتر. یعنی درست همان کاری که با خودم انجام دادم و حدود ده سال پیش تمام احساس منفی ای که نسبت به خودم داشتم را دور کردم. آن روزها بعد از چند سال نا امیدی و بی انگیزگی تصمیم گرفتم سطح توقع ام را از خودم، که یک آدم معمولی بودم با تمام کمبود ها و ناتوانی های یک آدم، پایین بیاورم و شرایط زندگی خودم را بهتر درک کنم.

و اینگونه است که امروز از هیچ کس بر روی زمین ناراحتی به دل ندارم، نه از من و نه از هیچ آدم معمولی دیگر. باشد که این حس سبکی تا آخر عمر همراهم باشد و بتوانم در درونم پرورش اش دهم.

/ 1 نظر / 24 بازدید
مژده

چه تصمیم شایسته ای و چه اشاره درستی که این ارتباط با آدمهاست که ناراحتی ها به دنبال داره دلم برات تنگ شده