باران

هوا سیاه است، مه آلود و بغض آگین. و من با خویش می گویم، تاب بیاور، این سخت ترین قسمت نیز بگذرد...

/ 4 نظر / 2 بازدید
زیبا

سلام عزیز. میای واسه هم لینک بذاریم؟

احمدرضا

اينجا در وضعيتی مشابه به سر ميبرد

احمدرضا

اينجا هم در وضعيتی مشابه به سر ميبرد

دودو

تاب بياور ... هيچ چيز *ترين* نيست، نه به خوبی هايش و نه به بدی هايش!!