کاش برای من هم دروغین بودی ..

دروغها چه شیرینند! 

و من چه دلخسته از اینهمه حقیقت که به جانم تنیده اند،

و ما چه تلخ از نشخوار هزار ساله حقایق!

با من دیگر راست مگو،

شاید دروغ، دروغی آرام، دروغی مهربان،

مرهمی باشد بر دردم،

مثل داروی آرام بخش،

که می دانی درمان نیست اما به اثرش در لحظه قناعت می کنی...

/ 1 نظر / 2 بازدید