زبان!

امروز حساب کردم دیدم  حداقل با ششصد میلیون نفر از آدمهای روی زمین می توانم به زبان مادری شان مکالمه کنم. حالا اگر بخواهم زبان دوم را هم به این تعداد اضافه کنم تقریبا می شود دومیلیارد و پانصد میلیون نفر. من توانایی برقرار کردن ارتباط و مکالمه با یک سوم جمعیت زمین را دارم. خوشحال هم هستم در ضمن.

/ 0 نظر / 20 بازدید