داستان عاشقانه آقای رنه! یا اندر حکایات اختلاف سنی آقای مکرون و بانوی اول فرانسه!

آقای رنه سی هشت ساله بود که برای اولین بار صدای آواز دختر بچه دوازده ساله را شنید و با شنیدن صدایش گریست. او با خودش عهد بست که از آن دختر یک ستاره بسازد و برای این کار، خانه اش را گرو گذاشت تا مخارج اولین آهنگ دخترک را بپردازد، که دیرتر آهنگ شماره یک منطقه شد. صدای دخترک با شرکت در مسابقات استعداد یابی، جهانی شد و آن دو، رابطه کاریشان را ادامه دادند. هفت سال بعد، این رابطه کاری به رابطه ای عاشقانه تبدیل شد و دیرتر به ازدواج انجامید، یعنی درست چهارده سال بعد از اولین دیدارشان. آن دو ازدواجشان را شش سال بعد برای بار دوم جشن گرفتند، وقتی که آقای رنه از سرطان حنجره جان سالم به در برد. آقای رنه پنجاه و نه سال داشت که صاحب فرزند شدند و شصت و هشت ساله بود که دوقلوهایشان به دنیا آمدند. سه سال بعد یعنی در هفتاد سالگی سرطان دوباره برگشت و اینبار بعد از یک دوره سخت سه ساله، در هفتاد و سه سالگی او را از پای درآورد و همسر چهل و هفت ساله اش را با سه فرزندشان تنها گذاشت. همسر بیوه آقای رنه آنژلی کسی نیست جر خواننده مشهور سلن دیون، که نزدیک سی سال به همسرش عاشق و وفادار ماند.

/ 0 نظر / 13 بازدید