تو بخند تا دلم خوش باشد...

می گوید غصه نخور! و برای اینکه ثابت کند من از سایرین خوشبخت ترم پس باید شاد باشم شروع می کند به شمردن بدبختی آدمهایی که می شناسم. می گوید از بین این همه لااقل تو که اسمت شادی است شاد باش. یادآوری غم آدمهای که می شناسم حالم را بدتر می کند، چه سیاه می شود نگاهم وقتی می بینم دنیا با همه ما بی رحمی می کند، انگار قسمت امیدوار قلبم خاموش می شود ناگهان. 

/ 1 نظر / 13 بازدید
سیروس

تو که شادی اگه داری غم ورنج000چه گوییم ما که چهارمان هست گرو پنج