کلکسیون عکس دونفره با دخترهای رنگ وارنگ یا مجموعه’ فتوحات جنگی!

یک جایی درون دختر ها یک کودک درون پنج شش ساله است که هر چند وقت یک بار سرک می کشد بیرون و شیطنت می کند. اما پسر ها کودک درون ندارند و انگار خودشانند که تا ابد پنج شش ساله باقی می مانند.

/ 1 نظر / 14 بازدید
موژ

آخخخخ..