برابری!

الف )ويترين مغازه لباس مردانه فروشي:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مانكن ها با الگو از بهترين هيكل ها،‌ مو هاي آرايش شده با جديد ترين مدها و در يك كلمه كاملا sexy.

ب)ويترين مغازه لباس زنانه فروشي:

1) پيش از اين: مراجعه شود به بند الف.

2)اين!: نيم تنه هاي بي سر كه همگي از دم سرطان پستان داشته اند و مورد عمل جراحي قرار گرفته اند.

3) بعد از اين: يك سري چوب رختي كه به سقف آويزان است.

 

/ 7 نظر / 2 بازدید
-

خوب مردا هميشه بهتر بودن و خواهن بود ننه! ... غير اين فکر می کردی مگه؟

پرومته

تا به کی نقشی زنم بر روی آب ... پر شتاب و پر شتاب و پر شتاب! ... ظواهر همه حکم ِ چشم سرند ... چشم دل نيکو بدار!

پرومته

۴) بعد از بعد از اين: لباسها را توی اتاق پرو يه خانم از مخفی گاه در می آورد ... به مشتری می دهد و بعد در نايلون سياه به دور از چشم نا محرم به مشتری تحويل می گردد!!!

مژده

شادي جونم

-

من و انکار شراب اين چه حکايت باشد غالبا اين قدرم عقل و کفايت باشد من که شبها ره <تقوی> زده ام با دف و چنگ اين زمان سر به ره آرم چه حکايت باشد

امپورتا

ويترين مغازه های لباس زير فروشی رو فراموش کردی عزيزم... اصولا کسايی که اين طرح ها رو می دن زيادم به خودشون سخت نمی گيرن... فقط سعی می کنن از هر چیزی بهترینشو سوا کنن!

مژده

سي سامتينگ الز! يعني يه چيزه تازه بگو عزيز