غریبانه..

آشنای چشمانت، آوازی غریب می خوانند،

چه دلخسته از غربت نگاهت گریزانم ای دوست.

مهربان دستانت، شراره آتش می سرایند و هزار افسوس،

عصر یخبندان تنهایی من خورشیدی جاودانه می خواهد

من از بازی بزرگان بیزارم ، تو به بازی کودکان مشتاق

و بی هیچ تناقضی

بینمان دیواریست

از جنس تردید، از جنس غربت، از جنس «نمی دانم» های بی پایان

خوشا آن دم که به یاد رفتگان، شراب شادی خویش بر خاک می پاشیم..

اما کدام شراب؟

کدام شادی؟

من نعره دلخراش« زنده به گور» افکنده را می شنوم..

تو به من پناه نمی آوری

تو از خویشتن گریزانی ای «آشنای غریب»..

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
@

بزن آن زخمه اگر چند تو را سیم از این ساز گسسته بزن ان نعره اگر .... آره من همون همشهریم مگه چندتا @داریم!

@

خب وبلاگت قشنگه! شاید اگه اول می گفتم بهتر بود. من "همیشگی" می خونم "دانه های ریز"و. [چشمک][لبخند]

آزادو

دنیا پر شده از آشناهای غریب، غریبه های آشنا ... دوستی های شکل ما دیگر زاده نمی شوند. همه محتاط شده اند و حتی اگر تو پا جلو بگذاری به دوستی، بی توقعی، بدبینانه نگاهت می کنند و در نهایت وقتی باور کنند قصد بدی نداری، می گویند عجب خری است طرف! شادی جان،‌ بیا ما همیشه عجب خری باشیم! از همان خرهای ساده و ساده لوح!

بغداد

پیش از آن کاندر جهان باغ و می و انگور بود از شراب لایزالی جان ما مخمور بود ما به بغداد جهان جان انالحق میزدیم پیش از آن کاین داروگیرو نکته ی منصور بود "ساقیا" این معجبان آب و گل را مست کن تا بداند هر یکی کو از چه دولت دور بود جان فدای ساقی ای کز راه جان در می رسد تا بر اندازد نقاب از هر چه آن مستور بود ما دهانها باز مانده پیش آن ساقی کز او خمرهای بی خمار و شهد بی زنبور بود یا دهان ما بگیر ای ساقی ور نی فاش شد آنچ در هفتم زمین چون گنجها گنجور بود ...........................