عروسيييييييييييييييييييی!

همونطور که اتفاقهای بد هضمش برای اطرافیان سخته اتفاقای خوب هم تا مدت ها غیر قابل باوره.

باورم نمیشه که دوست عزیز کوچولوم ازدواج کرده.فکر کنم به چند ماه زمان احتیاج دارم برای هضمش.

هر چند اتفاق بد زندگیم رو هنوز که هنوزه کاملا باور نکردم.اینو بعضی وقتها که بهش فکر می کنم می فهمم. انگار گذاشتم یک جورهایی مسکوت بمونه که عذابم نده ، میترسم بعد ها برام مشکل ساز بشه.

اما خوب اتفاق خوب همیشه خوبه.براشون آرزوی خوشبختی می کنم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
-

دارا را را را ... دا را را را را را را رارااااااا !!! بادا بادا مبارک بادا ... ايشالا قسمت تو هم بشه گلم!