ما می رویم ..

من می روم،

من شکرگزار و خرسند می روم،

با همین دو پایی که دوباره به من هدیه داده شد،

به سوی تقدیری که برایم رقم خورده است.

من آرام و مطمئن می روم،

با قلبی که پر از احساس و مهربانی هاست،

یادگار مادر و پدری که من مورث عشق بی همتایشان شدم،

من می روم،

سرشار از شادی ها،

گر چه می دانم که غم هرگز رهایم نخواهد کرد،

جزئی لاینفک است از هستی ام و از سرشت آدمی،

که گاه و بیگاه به زندگیم سرک می کشد،

و من بر آنها نیز شکرگزارم،

که آزمون زندگی اند، بی هیچ ثبت نام و شهریه ای.

من می روم،

شکرگزار از تمام آرزوهایی که برایم برآورده شدند،

شکرگزار از دلی که برایم آرزوهایی داشت.

از چشمانم که تمام زیبایی های زمین را دیدند،

از زمین که زیبا بود.

از گوشهایم که آواز مهربانی را شنیدند،

از تو که مهربانانه می خواندی،

من می روم ..

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
موژان

نمی شه: "بیای سرشار از شادی ها"؟! [نیشخند]

فا

می روم جایز نیست، من رفتم...