نوروز اینجاست، با آفتاب لطیف و باران مهربانش

امروز خانه تکانی بود،

تمام خاطرات کهنه و غبار آلوده را دور  ریختم،

و با خود عهد کردم

که در جعبه قلبم دیگر، زباله ای نگه ندارم

 

/ 0 نظر / 2 بازدید