خیلی هم خوب!

من می گویم هوای اینجا دیوانه زنجیری است شما می گویید نه! 

امروز بیستم آبان است و تاحالا دیگر هر نقطه ای در نمیکره شمالی زمین سرد شده، اینجا ولی هنوز آفتابی است و سیزده درجه بالای صفر. سال پیش همین موقع کوه هایی از برف و یخ در گوشه و کنار دانشگاه درست شده بود!

این پست نه غر بود نه هیچ چیز دیگر صرفا برای ثبت در تاریخ اینجا نوشته شد.

اتفاقا در این لحظه نویسنده کمی تا قسمتی هم دچار خرکیف موضعی می باشد.

/ 1 نظر / 21 بازدید
سارا

جدا امسال گرمتر از پارساله؟ پس جای بسی امیدواریست. من همه اش از خودم می پرسم پارسال هم این موقع هوا اینقدر خوب بود یا سرد شده بود و برفی.