قورباغه عوضی!

مارک تواین می گوید: اگر هر روز صبح قبل از انجام هر کاری یک قورباغه زنده را قورت دهی، تا آخر روز خیالت راحت است که سخت ترین کار آن روز را انجام داده ای و بقیه کارها برایت آسان می نماید. قورت دادن قورباغه آن کاری است که بیشتر از هر کار دیگر از انجام آن می ترسی و تا جایی که می توانی به تعویق می اندازی اش. و اتفاقا کاری است که وقتی انجامش دهی بیشترین اثر مثبت را روی زندگی ات می گذارد و خیالت راحت می شود که سخت ترین کار را انجام داده ای *. حالا این قورباغه لعنتی توی گلویم گیر کرده و پایین نمی رود. آن میان قور قور می کند و دست و پا می چرخاند و به گلویم بزرگی می کند! * از مقدمه کتاب "قورباغه ات را قورت بده" نوشته برایان تریسی

/ 0 نظر / 19 بازدید