اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

از امروز شمارش معکوس تا يازده نوامبر برای خلاص شدن از شر« اف-ای-اليزاروف».

به شکر و قوه الهی خوشحاليم و کبکمان خروس می خواند.

(دوستانی که در ليست مربوطه قرار داريد! نماز و روزه هاتون قبول درگاه خداوند متعال. امضا  ش.ر)

/ 0 نظر / 3 بازدید