هوای این روزها

هوا دم دارد. یک لحظه آفتاب می تابد و یکدم باران می زند. درست مثل خیال من که در روز هزار بار می چرخد. شادی هایم به گرمای لحظه ای آفتاب محدود می شوند و غمهایم با اشکی همراه باران فرو می ریزند ... 

/ 1 نظر / 2 بازدید
مژده

چرخش هزار باره خيال(فكر) در روز را خوب مي فهمم و بد تجربه كرده ام... هرچند شايد خيالي كه نوشته اشاره مي كنه از جنس ديگه اي باشه[سوال]