دوستی خاله خرسه!

"خاله خرسه" از دیدن مگس مزاحم که دور سر دوست خوابیده اش می چرخید خشمگین شد و برای حفاظت از دوستش تخته سنگ بزرگی را از زمین بلند کرد و بر سر مگسک فرود آورد! 

"خاله خرسه" راه بهتری برای حفاظت از دوستش نمی شناخت. "خاله خرسه" با حسن نیت و برای دفاع از دوستش به مگس حمله کرد. "خاله خرسه" به ذهن کوچکش نمی رسید که با پرتاب سنگ، جمجمه دوست خوابیده اش هم به همراه مگس متلاشی می شود. "خاله خرسه" هیچ قصد بدی نداشت و هیچ خرده ای نباید از او گرفت چون همه خرسها روزی اشتباه می کنند. این دوست احمقش بود که نباید زیر دست خرسی به خواب می رفت!

/ 2 نظر / 23 بازدید
موج

آخ آخ.. می بینم که حسابی حرص خوردی

موج

چرا نوشته هات نیستن؟!! بعد این شهریور نود و چهاره!!