يک کشف ديگه...

 IQ من خيلی زياده برو امتحان کن ( عمرا اگه ۱۴۰/۱۳۸ بشی)

ميگم وقتی يک تست مسخره انقدر تو روحيه آدم تاثير ميذاره چرا آدم نميره همش تست بده؟

/ 2 نظر / 2 بازدید
شهاب

-

تو نابغهء من هستی! ...