علی موند و ...

علی موند،تنهای تنها. همه رفتن حتی حوضش.

/ 5 نظر / 2 بازدید
shahab

:I

mehrzad

علی کوچولو اون دور دورا نيست مثل من و توست تو قصه ها نيست نه قهرمان است نه خيلی ترسو نه خيلی پر حرف نه خيلی کم رو

متول

خيلی خوش‌حالم که داری می‌آی. اميدوارم خودت زياد از اين موضوع ناراحت نباشی.

io

علی جون کی برميگردی دقيقا؟

afra

راستش هر چی فکر کردم نفهميدم که دفعه اولی که ذوق کردی کی بوده؟ لطفا راهنمايی کن!