...

نه به احساست چوب حراج بزن

نه بگذار شادی روزهای آینده فدای بی اعتمادی امروز شود

به هر روش که میدانی

خود را همانگونه که تویی نگه دار 

پر احساس 

امیدوار به فرداهای بهتر

معتمد به آدمها ...

/ 0 نظر / 2 بازدید