..

دیگر از خویش نه که از تو بیزارم ای غمنامه روزهای ملال آور

در آتش این نبرد نابرابر، هزاران بار سوخته ام،

چه ققنوس وار از خاکستر خویش سر بر آورده ام و چه نرگس وار به برق اراده چشمان خویش دل باخته ام

نگاه کن،

در انعکاس درخشان این زلال بی انتها،

دخترکی ایستاده میان آبی بلند بالای آسمان و خنکای آرام آب،

با نگاهی نافذ و عزم فراموشی روزهای سیاه..

رویای فتح سرزمین های دور در او مرده است،

دیگر نه به آتش تن خواهد داد نه به آرزویی سرخ که ورا به کارزار برد،

رنگ ابدیت اینجاست

آبی، آبی، آبیِ بی دریغ

بی هیچ فریاد و هیاهویی برای هیچ..‌

 

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
یه اشنا

همواره روحی مهاجر باش به سوی مبدا به سوی آنجا که بتوانی انسانتر باشی و از انچه که هستی و هستند فاصله بگیری این رسالته دائمی توست. ( دکتر علی شریعتی)

000

شاید ولی000000 زندگی حکمت اوست000زندگی دفتری از حادثه هاست000چند برگی را تو ورق خواهی زد000مابقی را قسمت0