تکامل!

به تکامل موجودات فکر می کنم و اینکه آدمیزاد چه موجود ابتدایی مزخرفیه! داشتم فکر می کردم نقش موجود نر در زندگی و ادامه حیات هر نوع از انواع موجودات زنده، تنها یک اورگان تلقیح سری دوم ژن به سری اوله. اول داشتم فکر می کردم خالق موقع خلقت موجودات چی با خودش فکر کرده که تمام بار بقای موجودات رو روی دوش نوع ماده گذاشته! اصلا این حرف نه حرف یک فمنیستیه نه اصولا از دهن آدمی در می آید که با مردها مشکل یا خصومتی داره!
موضوع خیلی پیچیده ای نیست، طبق اصل تکامل موجودات، نسل دوم باید از ترکیب دو سری ژن مختلف از نسل قبل به وجود بیاد، به عبارت دیگر اگر موجودات تنها با تقسیم سلولی تکثیر می شدند، به خاطر تکرار همان ژن های نسل اول در نسل های بعدی هیچ تکامل و جهش ژنتیکی به وجود نمی آمد*. پس بدون تردید در مرحله ای از تکامل، تبدیل موجودات از حالت تک جنسی به دو جنس ضروری بوده است.

حالا فرض کن جنس نر تنها یک دستگاه تزریق سلول نر حاوی سری دوم ژن به سلول ماده حاوی سری اول ژن بود. در اون صورت باز هم در روند پیدایش، تشکیل و رشد فرزند هیچ خللی وارد نمی شد چون از این به بعد ماجرا تنها بر دوش موجود ماده است. نطفه در موجود ماده شکل می گیرد، از موجود ماده تغذیه می کند، در موجود ماده رشد می کند، از موجود ماده متولد می شود، بعد از تولد، بقا و سلامتش به بقا و سلامت موجود ماده بستگی دارد تا جایی که به مرحله ای از رشد برسد که بتواند با چیزی جدای از مادر تغذیه شود و به زندگی ادامه دهد. جالب اینجاست که موجود نر توانایی اهدای سری دوم ژن را از سن بلوغ تا زمان مرگ خویش دارد، اما موجود ماده به خاطر مسئولیت های متعدد در این روند، فقط تا نیمه عمر خویش قادر به تولید مثل است!

نتیجه نهایی که تا الان از این فکرها گرفتم اینه که موجودات زنده من جمله آدمها هنوز در مرحله گذر از موجودات تک جنسی به دوجنسی، کاملا ابتدایی و بدوی محسوب میشوند. هنوز مراحل زیادی مانده تا هر دو جنس بار مساوی از مسئولیت نسل های بعدی خویش را به دوش بکشند.


*ژن سوم از کنار هم قرارگرفتن ترکیب رندوم و اتفاقی واحدهای دو ژن والد به وجود می آید. به این ترتیب طی گذشت نسل های متعدد مشکلات ژن های ابتدایی حذف شده و نسل تکامل یافته شامل ژنهایی است که بیشترین احتمال بقا را دارند.

/ 4 نظر / 4 بازدید
روح هستی

باید یه فکری برای بارداری مردها کرد...می تونید به این سایت نگاه کنید http://www.msnbc.msn.com/id/23942218/

بغداد

اتفاقا مهمترین قسمت ماجرا همین فرایند تزریق سلولٍ حاویٍ سری دومٍ ژنٍ خانووم جان که شما به سادگی ازش گذشتی!!دقت کن خانووم.... به قول یه بابایی ماجرا پیچیده تر از این حرفاست!!به حرف این فیزیولوژیست میزیولوژیستها اعتباری نیست!!!

موژان

یعنی در حد سرنگ واقعا... [قهر]

دودو

خیلی با کلاس نوشتی! از حدود درک من خارجه!