تکرار !

من مشتاقم! برای تمام تجربه های شیرینی که قرار است زندگی در پیش پایم قرار دهد. و برای این خواسته بهای سنگین تجربه های تلخ را هم خواهم پرداخت. اما هر چقدر هم که تجربه های شیرین زندگی ام را دوست داشته باشم به هیچ قیمت حاضر به برگشتن و تجربه کردن دوباره شان نیستم، چون لازمه این بازگشت تکرار دوباره تجربه های تلخ زندگی ام است. و من به هیچ قیمت حاضر به تکرار تلخی ها نیستم ...

/ 0 نظر / 14 بازدید