ما همه مثل همیم

بخند دوست من

بخند،

پایت را بر زمین بکوب،

دست بیافشان و برقص

برقص دوست من

برقص دوست قدیمی

و تمام افکار بیمار گونه را زیر همین خاک مدفون کن،

زندگی کوتاه تر از عمر گیاه کینه است

شاد باش و بخند

بخند دوست من

بخند دوست قدیمی..

/ 4 نظر / 2 بازدید
آشوبگر

با اینکه قدیمی نیستم. ولی میگم چشم...[لبخند]

آشوبگر

با اینکه قدیمی نیستم. ولی میگم چشم...[لبخند]

شهرزاد

و... تمام افکار بیمار گونه را زیر همین خاک مدفون کن... بخند دوست من [لبخند]