زندگی زيباست!

«ما برديم، ما برديم، ما با هزار امتياز برديم»!!!!!

/ 2 نظر / 2 بازدید
alips

شادی دلم برات تنگ شده. واقعاً تنگ شده.دلم ميخواد يه کم بزوکيم. گير بديم دعوا کنيم. بخوانديم. مسخره کنيم. . يکی نيست بهم گير بده

alips

به اينجا سر بزن http://shabavaz.blogspot.com