"عمه"

دلت که گرفته باشد، دستت که به هیچ کاری نرود و ذهنت که روی هیچ موضوع سازنده ای متمرکز نشود، آنقدر در اینترنت چرخ بی هدف می زنی که سر از صفحه زندگینامه ثریا اسفندیاری، ملکه پیشین ایران، در می آوری. عکسهای ثریا را که ورق می زنی متوجه می شوی که چشم و ابرو و پیشانی و فرم صورتش شبیه عمه دومی ات است و از بینی به پایین کپی برابر اصل عمه سومی ات. بعد فکر می کنی عمه بعدی ات هم که چشمهای سبز-عسلی دارد اگر فقط کمی به سمت سبز متمایل تر بود، رنگ چشمهایش می شد همین رنگ معروف زمردی چشمهای ثریا خانم. وقتی بعد از بررسی های کارشناسانه تمام مشخصات مشترک صورت ملکه با عمه هایت را پیدا کردی نتیجه می گیری که اینها باید اجداد خویشاوندی در شجره نامه شان داشته باشند. و از آنجا که ملکه دو رگه ایرانی-آلمانی بود و نسب عمه هایت هم می رسد به زرتشیان چشم سبز مرکز ایران، نتیجه می گیری که آلمانی ها با زرتشیان یزد رگ و ریشه یکسانی دارند. این رگ و ریشه احتمالا مشترکاتی هم با قوم چشم سبز مناطق شمال غربی هندوستان دارد که چند هزار سال پیش از نواحی فلات ایران به آن مناطق کوچ کرده اند. و به این ترتیب شما پس از نیم ساعت نشانه شناسی فشرده نژادی، حلقه اتصال اقوام هندواروپایی را کشف کرده ای که به صورت خلاصه "عمه" یا خواهر پدر نامگذاری می شود. 

/ 0 نظر / 15 بازدید