لوله کش!

دیروز بعد از یوگای دمای بالا، عرق ریزان و چندش آور، دوان دوان به خانه رفتم تا یک حمام پنج دقیقه ای بگیرم و به قرار شام با دوستانم برسم. به خانه که رسیدم دیدم جناب لوله کش در حمام مشغول کار است و آب کل ساختمان را هم برای کارش قطع کرده است. یادم آمد که به صاحبخانه گفته بودم دوش حمام چکه می کند و او هم از روی وظیفه شناسی لوله کش را خبر کرده بود. القصه، یک ساعتی را کنج اتاق کز کردم و عرق به تنم ماسید تا ایشان کارشان تمام شد و رفتند و بنده هم به هیچکدام از برنامه هایم نرسیدم.

شب خواب دیدم، کابوس شاید، که خانه ام نه در دارد نه دیوار و هر کار می کنم قراردادش را باطل کنم قانونا نمی توانم. کاش این لوله کش لعنتی وقتی که خانه نبودم می آمد و با این صحنه روبرو نمی شدم که هر کسی می تواند با کلید یدک صاحبخانه به خانه ام وارد شود!


/ 0 نظر / 33 بازدید