؟

چرا آدمهايی که ادعا می کنند  آوای وحی را ميشنوند و از جانب خدا برای هدايت انسانها برگزيده شده اند،به عنوان بيماران اسکيزوفرنيا در تيمارستان بستری ميشن؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
afra

تو خودت چه جوری از کشف اسرار به دانه‌های ريز رسيدی؟! ;-)