پری دریایی کوچولو!

غم انگیزترین داستانی که در کودکی ام خواندم داستان پری دریایی کوچولو اثر هانس کریستین آندرسون بود. پری دریایی دل به عشق شاهزاده احمق می سپرد و با هزار مشقت خود را به کاخ شاه می رساند، اما شاهزاده عشقش را جواب نمی گفت و جادوی پری دریایی باطل می شد و از وجودش تنها کفی بر روی موج دریا باقی می ماند.

اعتراف می کنم هنوز هم در سن سی و سه سالگی وقتی روی موج دریا کف می بینم دلم می گیرد، انگار تمام وجود عاشقی باشد که هرگز به معشوقش نرسید و فنا شد.

/ 1 نظر / 20 بازدید
موج

دلم تنگ بود برای اینجا... ساعت شیش بعد از ظهره.. من رفتم چندتا صابون و چای کیسه ای و رب خریدم و ... حالا نشستم با یه ساندویچ کوکتل پنیر و یه نوشابه در تنهایی و آرامش... می خونمت [لبخند]