ببار ای بارون ببار...

آب کانال سر خیابان طغیان کرده، باورم نمیشود اینجا تهران باشد. بیشتر شبیه بارندگی های شمال کوه البرز را دارد تا جنوب آن. امسال آسمان عجیب بود، با اینکه نسبت به چهار سال پیش تهران بی اندازه شلوغ و آلوده شده است اما این بارش ها، که از ابتدای فصل پاییز شروع شد، کمک کرد تا پدیده وارونگی هوا در این فصل از سال، مثل گذشته ها آزارم ندهد. حتی باد هم انگار بیشتر از پیش می وزد که به بهتر شدن هوا کمک می کند. همه چیز دست به دست هم داده تا اقامتم در تهران دلچسب و آرام باشد. چند ماه پیش از این یکی از نگرانی های بزرگم برای ماندن، آلودگی هوای تهران بود، امروز اما انگار خیالم از خیلی چیزها راحت است...

/ 0 نظر / 2 بازدید