کولر، کابوس شبهای تابستان

و عاقبت در روز شنبه سی و یکم اردیبهشت هزار و سیصد و نود، صدای رعب آور کولر آبی آغاز شد و تا پایان فصل گرما، ما را از این موهبت مستفیض خواهد فرمود..

/ 1 نظر / 2 بازدید
مژده

ما هم روشن کرديم. صداش خاطره انگيزه!