..

اشتباه من این بود که به دیگری بیشتر از خویش اندیشیدم..

اشتباه من این بود که آرامشم را فدای عملی خیر خواهانه کردم..

از خود گذشته ام تا دیگری خوش باشد.. دیگری که همه چیز را حق خود میداند حتی گذشتن تو از خویشتن را..

و روحم آنچنان آزرده است، و قلبم آنچنان شکسته است، و وجودم آنچنان آشفته است که شبها نمی خوابم و روزها اشک می ریزم ..

چشم راستم می  پرد، مثل آن وقتها که روانم  پریشان است..

من قربانی محبت بیش از حد خویشم..

با خود عهد می بندم که بعد از این، اول به خود بیاندیشم بعد به دیگران...

/ 5 نظر / 2 بازدید
بغداد

مولوی: چو چشم چپ همی پرد نشان شادی دل دان چو چشم دل همی پرد عجب آن چه نشان باشد دلا بگریز از این خانه که دلگیر است و بیگانه به گلزاری و ایوانی که فرشش آسمان باشد

اشتباه من این بود که به دیگری بیشتر از خویش اندیشیدم.. اشتباه من این بود که آرامشم را فدای عملی خیر خواهانه کردم.. از خود گذشته ام تا دیگری خوش باشد.. دیگری که همه چیز را حق خود میداند حتی گذشتن تو از خویشتن را.. و روحم آنچنان آزرده است، و قلبم آنچنان شکسته است، و وجودم آنچنان آشفته است که شبها نمی خوابم و روزها اشک می ریزم .. انگار عظمت عشق مرده آره مرده که... چه کسی باور میکند این چنین پایانم را مرا به خانه ام ببر... شبها در خوای اشک می ریزم روز ها پشت نقاب

مژده

چی شده[ناراحت]

سمانه

شادی این پستت حال و روز منه شدییییییییید

ارسلان

مطمئن باش یه روزی عهدتو زیر پا میذاری