به همین سوی مانیتور کامپیوتر سایت دانشکده مواد

این نیز بگذرد...

/ 9 نظر / 2 بازدید
روح

ها!!!

دودو

آره جوون،‌خير از جوونيت ببينی! به قول سعدی شيرين کلام: هر آنچه نپايد، دلبستگی را نشايد!!! آره جونم!

آميرزا

الان کجايی دختره؟ خوبی؟ اگر من سراغت نيام تو يادت نمی افته نه؟

مژده

شادی جونم سلام، کجایی؟ حالت خوبه؟ چقد ازت بی خبرم

نسيمو

آميرزا

کدام سوالت؟ سوييس خوش ميگذره؟ تا کی اونجايی؟ واسه تفريح رفتی؟

موژ

خيلی وقته منتظرما... پس چرا نمی گذره؟!... :(

دودو

بابا زير پاتم نگا کن!!!!