Cinderella

مادر سیندرلا در آخرین لحظات زندگی اش به او گفت: مرا ببخش که باید خیلی زود بروم و تنهایت بگذارم ...

چند ثانیه سکوت ...

من و سیندرلا با هم شروع به گریستن کردیم ...

/ 1 نظر / 25 بازدید
موج

[بغل]