ای میلی از سری سخنان قصار...

«اگر زندگی چیز زیادی بهت نمیده حتما تو هم چیز زیادی ازش نخواستی!»

نمیدونم این جمله مال کیه!!! اما فکر کنم حکایت زندگی منه، از وقتی توقعات زندگیمو پایین آوردم و انگیزه به دست آوردن آرزوهای قدیم رو از دست دادم، زندگیم شد تکرار بی دلیل روزها بدون احساس رضایت و شادی از به دست آوردن چیزهای سخت یا رسیدن به آرزوهای دیرین...

/ 0 نظر / 2 بازدید