-چشم گوسفند ميل داريد يا دماغ خوک؟

-...بنده ترجيحاً vegetarian هستم.

/ 2 نظر / 16 بازدید
دوستت

منم همين طور!!

آریارمن

شادی، تو يه دختر فوق العاده هستی.فوق العاده!!!!! من واقعا" افتخار می کنم که یه زمانی من رو جزو دوستات حساب می کردی و جواب سلامم رو می دادی.هنوزم دوستم داری؟یعنی هنوزم می تونم دوستت باشم؟قلمت شاهکاریست بی بدیل.نوشته هات رو نگه دار ، شاید یه روزی چاپشون کردی.حق یارت