تجربه

گیاه بامبو را اگر کنار پنجره قرار دهید، در برابر تابش نور آفتاب، می خشکد..

/ 1 نظر / 2 بازدید
مژده

و اگر بعد از سوختن از کنار پنجره دورش کنی؟ احتمالا دیگه دیر شده؟