صدای تو

و هیچ روز از این سالی که گذشت به شب نرسید، مگر به شنیدن مهربانی صدایت. مرا تا همیشه صدا بزن، ای آرام روزها و شبهایم، تا همیشه...

/ 0 نظر / 2 بازدید