سينما

آدمها به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند:

۱) آدمهایی که به سینما می روند تا فیلم ببینند

۲) آدمهایی که به سینما می روند تا پفک بخورند

/ 0 نظر / 2 بازدید