و من دوباره راه می روم...

آفتاب در مغرب زمین هم از شرق می تابد و من در روشنایی بی دریغش دوباره انگیزه های آبی زیستنم را می یابم!

شادی دوباره زاده می شود در من برای هزارمین بار پس از مرگش و من برای هزارمین بار می خواهم که شاد بمانم، بی دغدغه از حضور خاکستری آدمهایی که نمی شناسمشان و نمی خواهم که بشناسم!

می خواهم شاد بمانم و هیچ نیرویی نمی تواند مرا از این تصمیم باز دارد،

/ 7 نظر / 2 بازدید
شادی

سلام...

مانا

هوراااااااااااا!

-

تولد تولد تولدش مبارک!

-

من البته نفهميدم اونی رو که گفتی اگه بيای بلاگم می فهمی!

مژده

ای جان

مهرزاد

امتحان؟