باید از جایی شروع کرد..

راستی! ماشین با پلاک زوج، گرون تر از همان ماشین با پلاک فرد است!

به دو دلیل: اول اینکه در شماره پلاکها عدد صفر وجود ندارد یعنی آخرین رقم ماشینهای پلاک فرد ١و٣و۵و٧و٩ است و برای ماشینهای پلاک زوج ٢و۴و۶و٨ یعنی از حدود دست کم سه میلیون خودروی سواری که در تهران در ترددند، ١/۶٧ میلیون (۵۶%) در روزهای فرد و ١/٣٣ میلیون (۴۴%) در روزهای زوج اجازه تردد دارند یعنی حدود سیصدوچهل هزار (١٢%)  اختلاف در تعداد ماشینها. البته این تفاوت کاملا محسوسه و مرفهان بی دردی که از زمان اجرای طرح زوج و فرد در پارکینگ خانه شان ماشینهایی با هر دو پلاک نگهداری کرده اند، اذعان داشته اند که ترافیک در روزهای فرد سنگین تر از روزهای زوج است!

دوم اینکه پنجشنبه ها که روز فرد حساب می شود، از وسط روز محدودیت طرح ترافیک تمام می شود و تمام ماشینها اجازه تردد دارند این یعنی اگر جمعه و بعد از ظهر پنجشنبه را حذف کنیم، ماشینهای پلاک زوج ٣ روز و ماشینهای پلاک فرد ٢ روز و نیم منحصرا در شهر تردد می کنند..

واضح است که اجرای این طرح، حتی با وجود اجحاف در حق شهروندان با ماشین پلاک فرد، بهتر از نداشتن قانون محدود کننده است!

ادامه دارد...

/ 1 نظر / 2 بازدید
عاشق کوهستان

سلام دوست عزیز[گل] از خوب جایی شروع کردی عزیز زدی به هدف............ آفرین[دست] راستی ماشین من زوج است