معما...

قطعات  پازل را که می چینم از درخشان ترینشان آغاز می کنم. وقتی طرح های کلی مشخص شد به رنگهای پس زمینه و طرحهای فرعی میرسم. آرام آرام که نقش و طرح ها شکل میگیرند، هیجانم بیشتر و بیشتر می شود برای دیدن طرح کلی. بعضی از تکه ها اما نگرانم می کنند... تا نتیجه نهایی چه خواهد شد...

/ 0 نظر / 2 بازدید