کجا گم شدی ای رویای پرواز من به کدام شب 

چرا به خواب سیاهم نمی آیی؟

 

چه کسی گندمزار خوابهای مرا سوزاند

که از آن همه آرامش نصیب شبهای من آتش تشویش است

/ 0 نظر / 2 بازدید