فلسفه!

رفتم تست ميزان تنش فلسفی رو دادم.جواب تستم صفر درصد بود.يعنی ميزان تنش فلسفيم صفر درصد بود.اولش کلی ذوق کردم.گفتم باز خدا رو شکر با اين همه تنش که تو سر تا پام وجود داره ،فلسفه ام ديگه تنش نداره.بعد دلم هم برای خودم سوخت که کارم به کجا رسيده که به چه چيزای بيخودی قانع می شم.اما بعد ديدم داره بهم فحش ميده.بهم گفت اگر تمام سوالها رو با دقت و حوصله و منطقتون جواب دادين و نتيجه اش اين شده پس بدونيد که شما آدم غير عادی هستيد،لطفاً بريد از اول و با فکر بيشتر دوباره اين تست رو انجام بدين!!!

ای بابا اين هم از فلسفه ام.بذارين آدم برای چند ثانيه هم شده ذوق کنه چی ازتون کم ميشه؟

/ 2 نظر / 3 بازدید
afra

من کاملا تشويقت ميکنم و بهت تبريک ميگم! يکی از چرت ترين موضوعاتی که برای سرگرم کردن بشر اختراع شده فلسفه است! هرکی رو ديدی يک تخته‌اش کمه بدون اندکی فيلسوفه!! فلسفه مال کسانيه که درد بی دردی دارند!

shadi

مرسی افرا جان. ولی مثل اينکه فحش دادی نه؟